FixMyStreet technical support

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am FixMyStreet

Yn aml mae'n gyflymaf i wirio ein Cwestiynau Cyffredin i weld a yw'r ateb yno.

Peidiwch â rhoi gwybod am broblemau drwy'r ffurflen hon; mae negeseuon yn mynd at y tîm y tu ôl i'r wefan hon, nid cyngor. I roi gwybod am broblem, os gwelwch yn dda ewch i'r dudalen flaen a dilynwch y cyfarwyddiadau.

O Awdurdod Lleol yn y Deyrnas Unedig ac â diddordeb gwybod mwy am FixMyStreet Pro?

Edrychwch ar ein safle arbenigol os gwelwch yn dda.

Anfon neges at dîm cefnogaeth technegol FixMyStreet

Pwnc:

dewisol

Os ydych yn cysylltu â ni am adroddiad neu ddiweddariad penodol, mae angen cynnwys dolen i'r adroddiad yn y neges.

Ddim yn hoff o ffurflenni?

Gallwch gysylltu â'n tîm cymorth technegol drwy support@fixmystreet.com


Mae FixMyStreet yn wasanaeth a ddarperir gan mySociety, sy'n elusen gofrestredig, rhif elusen 1076346.

Os dymunwch gysylltu â ni drwy'r post, ein cyfeiriad yw

mySociety, 483 Green Lanes, Llundain, N13 4BS, DU.