FixMyStreet technical support

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am FixMyStreet

Yn aml mae'n gyflymaf i wirio ein Cwestiynau Cyffredin i weld a yw'r ateb yno.

Peidiwch â rhoi gwybod am broblemau drwy'r ffurflen hon; mae negeseuon yn mynd at y tîm y tu ôl i'r wefan hon, nid cyngor. I roi gwybod am broblem, os gwelwch yn dda ewch i'r dudalen flaen a dilynwch y cyfarwyddiadau.

O Awdurdod Lleol yn y Deyrnas Unedig ac â diddordeb gwybod mwy am FixMyStreet Pro?

Edrychwch ar ein safle arbenigol os gwelwch yn dda.

Anfon neges at dîm cefnogaeth technegol FixMyStreet

Pwnc:

dewisol

Os ydych yn cysylltu â ni am adroddiad neu ddiweddariad penodol, mae angen cynnwys dolen i'r adroddiad yn y neges.

Ddim yn hoff o ffurflenni?

Gallwch gysylltu â'n tîm cymorth technegol drwy support@fixmystreet.com


Mae FixMyStreet yn wasanaeth a ddarperir gan mySociety, sy'n elusen gofrestredig, rhif elusen 1076346.

Os dymunwch gysylltu â ni drwy'r post, ein cyfeiriad yw

mySociety, 483 Green Lanes, Llundain, N13 4BS, DU.

Trïwch Pro

Integreiddiwch FixMyStreet Pro gyda'ch system cyngor er mwyn cyflawni adroddiadau llyfn o'r dechrau i'r diwedd.

Faint allech chi ei arbed?

Dysgwch fwy am Pro

Ystadegau yn rhad ac am ddim i gynghorau

Archwiliwch ystadegau manwl ar ddangosfwrdd FixMyStreet i gynghorau - am ddim.

Beth mae pobl yn ei adrodd fwyaf? Sut mae eich cyfradd ymateb? A sut ydych chi'n cymharu â chynghorau eraill y DU?

Mewngofnodwch nawr